Web
Analytics
Neem direct contact op


Mentale belastbaarheid wordt beperkt wanneer iemand werkzaamheden uitvoert die niet goed bij hem of haar passen.

De heer Brinkman wordt door een arbeidsdeskundige aangemeld voor een belastbaarheidsonderzoek. De arbeidsdeskundige vertelt het een en ander over de achtergrondsituatie van de heer Brinkman. De heer Brinkman heeft jarenlang administratieve taken uitgevoerd bij een schoonmaakbedrijf. Sinds een aantal jaren horen commerciële taken ook bij zijn functie. Hij moet zelf actief potentiële klanten benaderen. Jarenlang heeft de heer Brinkman naar tevredenheid gefunctioneerd. De toenemende productiedruk en de nadruk op commercieel werken lijken hem echter veel stress op te leveren, waardoor er regelmatig sprake is van uitval uit het werk. De arbeidsdeskundige begeleidt de heer Brinkman om te kijken waar en in welke soort werkzaamheden hij goed kan functioneren, zodat er sprake is van duurzame inzetbaarheid. In dat kader wil de arbeidsdeskundige graag van mij weten in hoeverre de heer Brinkman beschikt over de juiste kwaliteiten om zijn functie adequaat uit te oefenen, en in hoeverre er sprake is van leerbaarheid om zich de bij de functie behorende competenties eigen te maken.

Op basis van deze input van de arbeidsdeskundige heb ik een offerte opgesteld. Deze offerte heb ik voorgelegd aan de opdrachtgever: het schoonmaakbedrijf. In deze offerte heb ik de achtergrondsituatie kort geschetst, aangegeven welke vragen mij gesteld zijn en met wat voor soort onderzoek ik die vragen kan beantwoorden. Ik adviseer om een mentaal belastbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Intakegesprek

Na akkoord van het schoonmaakbedrijf nodig ik de heer Brinkman uit voor een intakegesprek. We staan stil bij zijn loopbaan en arbeidsverleden, de gevolgde scholing, bij de huidige situatie en de aanloop er naartoe. De heer Brinkman geeft aan dat administratieve taken hem goed af gaan; ook het in behandeling nemen van nieuwe binnenkomende orders weet hij adequaat uit te voeren. Het verwerven van nieuwe opdrachten ligt hem duidelijk minder goed; hij vindt het lastig om anderen te overtuigen, en hij is geneigd om deze werkzaamheden uit de weg te gaan.

Mentaal belastbaarheidsonderzoek

In het mentaal belastbaarheidsonderzoek is zowel gekeken naar het intellectueel als het persoonlijk functioneren van de heer Brinkman.

Uit het onderzoek naar zijn intellectueel functioneren blijkt dat de heer Brinkman op een gemiddeld niveau presteert, vergelijkbaar met wat doorgaans wordt behaald op mbo niveau 3. Zijn praktisch technisch inzicht neigt meer naar kwalificatieniveau 4. Zijn werkwijze wordt gekenmerkt door zorgvuldigheid en nauwkeurigheid. Wanneer er sprake is van tijdsdruk, vindt hij het lastig om hiermee om te gaan. In zijn aanpak kiest hij het liefst voor een stapsgewijze benadering, waarbij hij zich met één taak tegelijkertijd kan bezighouden.

Uit het persoonlijkheidsonderzoek komt naar voren dat de heer Brinkman houdt van een harmonieuze omgang met collega’s en klanten. Wanneer er sprake is van spanning of conflicten, is hij geneigd om deze uit de weg te gaan. Hij toont sterke betrokkenheid op het welzijn van anderen, en gaat het liefst op zoek naar oplossingen waarmee ieders belang wordt gediend. Verder komt naar voren dat de heer Brinkman een sterke voorkeur heeft voor duidelijkheid en systematiek. Hij houdt er niet van wanneer er snel en onder druk gewerkt moet worden, en er voortdurend moet worden ingespeeld op veranderende omstandigheden.

Al met al is mijn conclusie dat de heer Brinkman zich als eerste en vooral thuis voelt in omstandigheden waarin hij vanuit een harmonieuze en dienstverlenende opstelling kan samenwerken met anderen, en vanuit bestaande regels en kaders kan functioneren. Wanneer het gaat om duurzame inzetbaarheid lijken hier de meeste kansen en mogelijkheden van de heer Brinkman te liggen. Situaties waarin hij anderen moet overtuigen of als er sprake is van tegengestelde belangen roepen spanningen bij hem op.

Geschikte werkzaamheden

Daarom is mijn advies om de functie van de heer Brinkman zo in te vullen dat de nadruk ligt op werkzaamheden in de backoffice. Administratieve en/of logistieke werkzaamheden passen goed bij de kwaliteiten van meneer. Werkzaamheden die gericht zijn op sales brengen voor de heer Brinkman teveel spanningen met zich mee. Daarom is mijn advies om deze werkzaamheden niet mee te nemen in zijn takenpakket. De heer Brinkman is opgelucht over dit advies. Hij wil zich graag inzetten voor het bedrijf, en dan het liefst in werkzaamheden die hem goed liggen.

Conclusie van belastbaarheidsonderzoek

Naderhand hoor ik van de arbeidsdeskundige dat er een gesprek met de werkgever heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het onderzoek. De arbeidsdeskundige heeft duidelijk naar de werkgever kunnen onderbouwen waarom de heer Brinkman het beste ingezet kan worden in een functie waarbij hij meer op de achtergrond kan functioneren, en waarbij de nadruk ligt op administratieve en logistieke taken. Voor de werkgever is dit van belang, omdat hij hiermee verzuim in de toekomst voorkomt.

Belastbaarheidsonderzoek
De heer Brinkman
Administratief medewerker

Delen

Wat anderen vertelden

“Kwaliteiten en mogelijkheden bepalen in sterke mate in welke richting iemand zich het beste kan ontwikkelen.”
Loopbaanadvies

De heer Westerhuis
Lasser


Lees verder
“Leerbaarheid en ontwikkelbaarheid van competenties worden zowel bepaald door iemands intellectuele vermogens als door het vermogen tot zelfreflectie.”
Selectieonderzoek

Mevrouw Brugman
Office manager


Lees verder
“Mentale belastbaarheid wordt beperkt wanneer iemand werkzaamheden uitvoert die niet goed bij hem of haar passen.”
Belastbaarheidsonderzoek

De heer Brinkman
Administratief medewerker


Lees verder
“Een intelligentieonderzoek geeft een goed beeld van de intellectuele mogelijkheden en het haalbare opleidingsniveau.”
Intelligentieonderzoek

Mevrouw Witteveen
Deelnemer re-integratietraject


Lees verder
“Bij stressgevoeligheid is het vaak belangrijk om gestructureerde en overzichtelijke werkzaamheden te hebben.”
Arbeidspsychologisch Onderzoek

De heer Rozema
Leerkracht basisonderwijs


Lees verder