Web
Analytics
Neem direct contact op

Belastbaarheidsonderzoek

Heeft u vragen over de belastbaarheid van een medewerker of cliënt, dan levert een psychologisch belastbaarheidsonderzoek antwoorden. Vanuit onze arbeidspsychologische expertise kijken we naar de mogelijkheden en tekortkomingen in het functioneren van uw medewerker of cliënt. Onze psycholoog heeft veel ervaring en is NIP-gecertificeerd (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Wanneer zet u een belastbaarheidsonderzoek in?

Heeft u een medewerker of cliënt die uitgevallen is, of dreigt uit te vallen? Of functioneert een werknemer niet meer op zijn of haar huidige werkplek? Dan is het goed om te onderzoeken waarom dit gebeurt, en hoe het voorkomen dan wel opgelost kan worden.

Dit kan van belang zijn in een eerste-spoortraject, wanneer er sprake is van uitval met een psychische oorzaak. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor werkhervatting na ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en bij re-integratietrajecten. Ook bij een medewerker met psychische problemen kunt u een belastbaarheidsonderzoek preventief inzetten om uitval te voorkomen.

De tekst gaat onder de afbeelding verder.

"Mentale belastbaarheid wordt flink verminderd, wanneer iemand werkzaamheden uitvoert die niet goed bij hem of haar passen en zo teveel spanningen opleveren."

De heer Brinkman heeft jarenlang administratieve taken uitgevoerd bij een schoonmaakbedrijf. Sinds een aantal jaren horen commerciële taken ook bij zijn functie. De toenemende productiedruk en de nadruk op commercieel werken leveren hem veel stress op, waardoor er regelmatig sprake is van uitval uit het werk.

De arbeidsdeskundige meldt de heer Brinkman aan voor een mentaal belastbaarheidsonderzoek waarin we zowel kijken naar het intellectueel als naar het persoonlijk functioneren.

Bekijk de case

Wat kan Adviesbureau Koers voor u betekenen?

Binnen het belastbaarheidsonderzoek brengen we de aard en ernst van de problematiek van de medewerker of cliënt in kaart, in relatie tot zijn of haar werk. Er wordt gekeken naar intelligentie en persoonlijkheidskenmerken. Denk daarbij aan stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, concentratie, informatieverwerking en leervermogen. Vervolgens adviseren we over de manier waarop er met de problematiek omgegaan kan worden. In sommige gevallen zullen er aanpassingen gedaan moeten worden in de huidige werkzaamheden; ook kunnen adviezen worden gegeven over de wijze van re-integratie van de medewerker of cliënt. In andere gevallen kan het advies zijn om de medewerker of cliënt te ondersteunen in het zoeken naar ander werk; in dat geval kan het onderzoek worden uitgebreid naar een arbeidspsychologisch onderzoek, door aanvullend de belangstelling van de medewerker of cliënt in kaart te brengen.

Hoe werken wij?

We voeren zowel met u als met uw medewerker of cliënt, een intakegesprek. Daarin inventariseren we de aanwezige vragen, de voorgeschiedenis en de arbeidsbeleving van de medewerker. Aansluitend richten we een psychologisch onderzoek in, afgestemd op de concrete situatie en vragen. Het verschilt dus per situatie welke testen er afgenomen worden; maatwerk is in onze aanpak erg belangrijk.

Met de resultaten van dit onderzoek wordt een uitgebreide rapportage opgesteld. In de rapportage wordt een concreet advies gegeven aan de hand van de gestelde vragen. De resultaten en de rapportage worden in een terugkoppelingsgesprek besproken met de medewerker of cliënt. Na zijn of haar instemming zullen we u als opdrachtgever ook een exemplaar van de rapportage toesturen. Deze instemming is vereist volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Natuurlijk is het verloop van het onderzoek ook afhankelijk van de concrete situatie. Zo kan het afsluitende gesprek bijvoorbeeld gevoerd worden met zowel de opdrachtgever, de medewerker of cliënt als de betrokken psycholoog.

Bent u werkgever, arbeidsdeskundige, re-integratiecoach of bedrijfsarts, en wilt u meer informatie over een belastbaarheidsonderzoek? Of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op, we bespreken uw vragen graag.

 

Neem contact op