Web
Analytics
Neem direct contact op

 

In onze dienstverlening vormen maatwerk, kwaliteit en professionaliteit altijd het uitgangspunt.

Ons maatwerk is terug te zien in onze aanpak. We stemmen de inrichting van een traject altijd af op uw vraag als opdrachtgever. In onderling overleg bepaalt u samen met de psycholoog wat voor u het belang van het traject is, en wat u ervan verwacht. Op basis daarvan doet de psycholoog een concreet voorstel over een onderzoek of een traject. Na uw instemming wordt het traject dan in gang gezet.

Onze kwaliteit en professionaliteit worden gewaarborgd doordat onze psycholoog als Registerpsycholoog staat ingeschreven bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Op deze manier voldoen wij aan de kwaliteitseisen die u mag stellen aan een professioneel psychologisch adviesbureau.

Om de belangen van de medewerker of cliënt te waarborgen, schrijft de gedragscode van het NIP voor dat informatie over een medewerker of cliënt pas met de opdrachtgever wordt gedeeld als hij of zij dar toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt ook voor de rapportage van een onderzoek.

Wilt u weten hoe wij in een concrete situatie een onderzoek of traject inrichten? Hieronder vindt u een beschrijving van onze werkwijze voor verschillende trajecten.

“Kwaliteiten en mogelijkheden bepalen in sterke mate in welke richting iemand zich het beste kan ontwikkelen.”
Loopbaanadvies

De heer Westerhuis
Lasser


Lees verder
“Leerbaarheid en ontwikkelbaarheid van competenties worden zowel bepaald door iemands intellectuele vermogens als door het vermogen tot zelfreflectie.”
Selectieonderzoek

Mevrouw Brugman
Office manager


Lees verder
“Mentale belastbaarheid wordt beperkt wanneer iemand werkzaamheden uitvoert die niet goed bij hem of haar passen.”
Belastbaarheidsonderzoek

De heer Brinkman
Administratief medewerker


Lees verder
“Een intelligentieonderzoek geeft een goed beeld van de intellectuele mogelijkheden en het haalbare opleidingsniveau.”
Intelligentieonderzoek

Mevrouw Witteveen
Deelnemer re-integratietraject


Lees verder
“Bij stressgevoeligheid is het vaak belangrijk om gestructureerde en overzichtelijke werkzaamheden te hebben.”
Arbeidspsychologisch Onderzoek

De heer Rozema
Leerkracht basisonderwijs


Lees verder