Web
Analytics
Neem direct contact op


Een intelligentieonderzoek geeft een goed beeld van de intellectuele mogelijkheden en het haalbare opleidingsniveau.

Mevrouw Witteveen zit al enkele jaren in de bijstand. Zij heeft als vooropleiding de LHNO (huishoudschool) gevolgd, en is daarna direct aan het werk gegaan. Met de komst van haar kinderen is ze enkele jaren gestopt met werken. Na haar scheiding merkte ze dat ze lastig aan het werk kon komen met haar beperkte vooropleiding. Mevrouw Witteveen wil wel graag weer aan de slag, en is zeker bereid om daarvoor een opleiding te volgen.

Kijken naar intellectuele mogelijkheden

Ze volgt op dit moment een re-integratietraject bij een bureau, waarmee ze haar mogelijkheden onderzoekt. Uit de eerste gesprekken is gebleken dat mevrouw Witteveen graag een functie als woonbegeleider zou willen gaan uitoefenen. In dat kader is gesproken over de opleiding SPW.

Vanwege de beperkte vooropleiding van mevrouw Witteveen wil de coach van het re-integratiebureau graag eerst weten wat mevrouw Witteveen in brede zin aan intellectuele mogelijkheden in huis heeft, en of een opleiding SPW voor haar haalbaar is.

Uitkomsten intelligentieonderzoek

Uit de uitkomsten van het intelligentieonderzoek blijkt dat mevrouw Witteveen sterker is in het zelf verwoorden en het verbaal analyseren van zaken, dan in het gebruik van het ruimtelijk inzicht en het vermogen om zelf tot oplossingen te komen van problemen die in verschillende omstandigheden naar voren kunnen komen. Haar verbaal begripsvermogen ligt op een gemiddeld MBO-4 niveau; het ruimtelijk voorstellingsvermogen en probleemoplossend vermogen komt op een niveau naar voren dat meer aansluit bij kwalificatieniveau 2 van het MBO.

Duidelijk wordt dat mevrouw Witteveen het beste een opleiding en aansluitend werk kan zoeken waarbij zij gebruik kan maken van haar verbale kwaliteiten. In dat opzicht sluit een opleiding SPW daar goed bij aan. Binnen die opleiding wordt namelijk vooral een beroep gedaan op haar communicatieve en taalkundige kwaliteiten. Mevrouw Witteveen wil hier samen met haar re-integratiecoach graag op voortborduren. Ze gaan de mogelijkheden voor het volgen van de opleiding SPW verder in kaart brengen.

Intelligentieonderzoek
Mevrouw Witteveen
Deelnemer re-integratietraject

Delen

Wat anderen vertelden

“Kwaliteiten en mogelijkheden bepalen in sterke mate in welke richting iemand zich het beste kan ontwikkelen.”
Loopbaanadvies

De heer Westerhuis
Lasser


Lees verder
“Leerbaarheid en ontwikkelbaarheid van competenties worden zowel bepaald door iemands intellectuele vermogens als door het vermogen tot zelfreflectie.”
Selectieonderzoek

Mevrouw Brugman
Office manager


Lees verder
“Mentale belastbaarheid wordt beperkt wanneer iemand werkzaamheden uitvoert die niet goed bij hem of haar passen.”
Belastbaarheidsonderzoek

De heer Brinkman
Administratief medewerker


Lees verder
“Een intelligentieonderzoek geeft een goed beeld van de intellectuele mogelijkheden en het haalbare opleidingsniveau.”
Intelligentieonderzoek

Mevrouw Witteveen
Deelnemer re-integratietraject


Lees verder
“Bij stressgevoeligheid is het vaak belangrijk om gestructureerde en overzichtelijke werkzaamheden te hebben.”
Arbeidspsychologisch Onderzoek

De heer Rozema
Leerkracht basisonderwijs


Lees verder