Web
Analytics
Neem direct contact op


Kwaliteiten en mogelijkheden bepalen in sterke mate in welke richting iemand zich het beste kan ontwikkelen.

De heer Westerhuis wordt door de arbeidsdeskundige aangemeld voor een loopbaanonderzoek. Hij heeft na de LTS de opleiding MTS gevolgd, maar deze niet afgemaakt. Daarna is hij aan het werk gegaan in een winkel. Vervolgens is hij gaan werken als lasser. Dit werk heeft hij een aantal jaren gedaan. Omdat hij graag meer met mensen wilde werken, heeft hij zich laten omscholen tot ambulancechauffeur. Het werk bood hem afwisseling en veel contact met mensen, waarbij hij iets voor hen kon betekenen. Met de komst van kinderen wilde hij graag een regelmatiger leven, en is hij opnieuw als lasser gaan werken. Een jaar geleden heeft hij een bedrijfsongeval gehad, waarbij zijn hand en pols bekneld zijn geraakt. Hierdoor heeft hij een beperkte knijpkracht in zijn hand en een beperkte bewegingsmogelijkheid met zijn pols. Daarom moet hij op zoek naar ander werk. Het is echter de vraag in welke richting hij zich het beste kan ontwikkelen, gelet op zijn kwaliteiten en mogelijkheden. De heer Westerhuis kijkt zelf uit naar het onderzoek; hij wil graag weer aan de slag, en is benieuwd wat er zoal mogelijk is.

Inhoud van het loopbaanonderzoek

In overleg met de arbeidsdeskundige hebben we besloten om een loopbaanonderzoek uit te voeren, om zo een breed en diepgaand beeld te krijgen van de mogelijkheden van de heer Westerhuis. Uit het onderzoek komt een aantal zaken naar voren:

  • Zijn intellectuele kwaliteiten komen in brede zin op MBO kwalificatieniveau 4 naar voren. Er zijn geen uitschieters te zien. Dit betekent dat hij alles in zich heeft om op dit niveau te kunnen functioneren.
  • Het belangstellingsprofiel van de heer Westerhuis komt over de hele linie eenduidig naar voren: hij heeft interesse voor sport, uniformberoepen, sociaal werk, medisch werk, en onderwijs. Voor de techniek laat meneer verhoudingsgewijs weinig belangstelling zien. Hij geeft de voorkeur aan werkzaamheden waarbij hij voor anderen kan zorgen en anderen kan begeleiden. Ook is hij graag praktisch en fysiek bezig. Er ligt in zijn belangstelling derhalve veel nadruk op het omgaan met mensen, zowel in de hulpverlenende als de dienstverlenende sfeer.
  • Uit het persoonlijkheidsonderzoek blijkt dat meneer stevig in zijn schoenen staat; hij is niet snel van zijn stuk gebracht, en kan goed omgaan met stressvolle situaties. Daarnaast heeft hij veel behoefte aan afwisseling, variatie en uitdaging. Ook is hij een sociaal type, dat te allen tijde bereid is om anderen te helpen; hij voelt zich betrokken bij anderen en is bent hartelijk in de omgang. Tegelijk is hij goed in staat om zijn eigen grenzen aan te geven.Tenslotte komt uit dit gedeelte van het onderzoek naar voren dat de heer Westerhuis over een sterke wil beschikt om zijn doelen te bereiken. Hij toont doorzettingsvermogen en laat zien dat hij door systematisch zaken aan te pakken, verder kan komen.

Bespreking onderzoeksresultaten

Bij de bespreking van de onderzoeksresultaten laat de heer Westerhuis weten tevreden te zijn over de uitkomst; hij herkent zichzelf er duidelijk in. De switch die hij destijds heeft gemaakt van ambulancechauffeur weer naar de functie van lasser, kwam voort uit zijn privéomstandigheden, die hij op dat moment belangrijker vond. Nu de kinderen groter zijn, ervaart hij weer meer ruimte om recht te doen aan zijn eigen loopbaanbehoeften.

Daarom is onder andere de mogelijkheid besproken om weer terug te gaan naar de functie van ambulancechauffeur. Wel zal eerst samen met de arbeidsdeskundige kritisch gekeken moeten worden of dit fysiek haalbaar is. Ook hebben we andere functiemogelijkheden besproken, zoals woonbegeleider, jongerenwerker, en huisartsenchauffeur. Al deze functies lijken de heer Westerhuis interessant. Samen met de arbeidsdeskundige gaat hij de mogelijkheden verder onderzoeken.

Loopbaanadvies
De heer Westerhuis
Lasser

Delen

Wat anderen vertelden

“Kwaliteiten en mogelijkheden bepalen in sterke mate in welke richting iemand zich het beste kan ontwikkelen.”
Loopbaanadvies

De heer Westerhuis
Lasser


Lees verder
“Leerbaarheid en ontwikkelbaarheid van competenties worden zowel bepaald door iemands intellectuele vermogens als door het vermogen tot zelfreflectie.”
Selectieonderzoek

Mevrouw Brugman
Office manager


Lees verder
“Mentale belastbaarheid wordt beperkt wanneer iemand werkzaamheden uitvoert die niet goed bij hem of haar passen.”
Belastbaarheidsonderzoek

De heer Brinkman
Administratief medewerker


Lees verder
“Een intelligentieonderzoek geeft een goed beeld van de intellectuele mogelijkheden en het haalbare opleidingsniveau.”
Intelligentieonderzoek

Mevrouw Witteveen
Deelnemer re-integratietraject


Lees verder
“Bij stressgevoeligheid is het vaak belangrijk om gestructureerde en overzichtelijke werkzaamheden te hebben.”
Arbeidspsychologisch Onderzoek

De heer Rozema
Leerkracht basisonderwijs


Lees verder