Web
Analytics
Neem direct contact op

Selectie assessment

Wilt u weten of een kandidaat voldoet aan de eisen die u stelt voor bepaalde functies, en wilt u daarmee het afbreukrisico zoveel mogelijk reduceren? Dan biedt het inzetten van een selectie assessment zeker meerwaarde!

Wanneer zet u een selectieonderzoek in?

Selectieonderzoek kan u verschillende inzichten geven:

  • U weet of een kandidaat voldoet aan de functie-eisen die u van belang vindt;
  • U weet welke kandidaat het beste voldoet aan de door u gestelde functie-eisen;
  • U krijgt zicht op de ontwikkelmogelijkheden en ontwikkelpunten van de kandidaat.

Wat kan Adviesbureau Koers voor u betekenen?

Voor de inrichting van een selectieonderzoek vormen de functieomschrijving, functie-eisen en eventuele specifieke aandachtspunten het uitgangspunt. Vervolgens bespreken we met u wat de kritische succesfactoren voor de betreffende functie vormen, in relatie tot de kandidaat. Op basis daarvan wordt de precieze invulling van het selectieonderzoek vastgesteld. Doorgaans spelen niveaubepaling (analytisch denkvermogen), kritisch redeneervermogen, en onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken en competenties een centrale rol. Het onderzoek bestaat uit de combinatie van een criterium gericht interview en psychologisch onderzoek.

Het onderzoek resulteert in een concreet advies, waarbij de gestelde vragen die bij de start van het onderzoek zijn geformuleerd, het uitgangspunt zijn.

De tekst gaat onder de afbeelding verder.

"Leerbaarheid en ontwikkelbaarheid van competenties worden zowel bepaald door iemands intellectuele vermogens als door het vermogen tot zelfreflectie."

Bij een ingenieursbureau staat een vacature voor office manager over. De directeur van dit bedrijf wil graag weten of de kandidaat die hij op het oog heeft inderdaad geschikt is voor de functie, en wat de ontwikkelpunten van de kandidaat zijn. Wij voeren daarom een selectieonderzoek uit.

Bekijk de case

Hoe werken wij?

We voeren voorafgaand met u als opdrachtgever een intakegesprek om de inrichting van het selectieonderzoek te kunnen bepalen. Aansluitend richten we een selectieonderzoek in, afgestemd op de concrete situatie en vragen. Het verschilt dus per situatie welke testen er afgenomen worden; maatwerk is in onze aanpak erg belangrijk.

Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek met de kandidaat, testafname en een criteriumgericht interview. Met de resultaten van dit onderzoek wordt een uitgebreide rapportage opgesteld. In de rapportage wordt een concreet advies gegeven over de geschiktheid van de kandidaat aan de hand van de gestelde vragen. De rapportage wordt eerst aan de kandidaat ter beschikking gesteld. Na instemming van de kandidaat zullen we u als opdrachtgever ook een exemplaar van de rapportage toesturen. Deze instemming is vereist volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Neem voor meer informatie over een selectie assessment gerust contact met ons op!

 

Neem contact op