Web
Analytics
Neem direct contact op

Arbeidspsychologisch onderzoek

Bent u op zoek naar een duidelijk beeld over de arbeids- en ontwikkelmogelijkheden van uw medewerker of cliënt? In welke functie en werkomgeving past hij of zij het beste, rekening houdend met de specifieke aandachtspunten?

Adviesbureau Koers is gespecialiseerd in het uitvoeren van arbeidspsychologisch onderzoek. Onze psycholoog is NIP-gecertificeerd (Nederlands Instituut voor Psychologen) en heeft jarenlange ervaring in het doen van arbeidspsychologisch onderzoek.

Wanneer zet u een arbeidspsychologisch onderzoek in?

U zet een arbeidspsychologisch onderzoek in als uw medewerker of cliënt niet meer kan terugkeren in zijn of haar oorspronkelijke functie, of als er gekeken moet worden naar alternatieve arbeidsmogelijkheden. Wat zijn de kwaliteiten en mogelijkheden van uw medewerker of cliënt, maar ook: met welke beperkingen en aandachtspunten dient rekening gehouden te worden bij het bepalen van alternatieve mogelijkheden?

Dit kan van belang zijn in een eerste-spoortraject of in het kader van een tweede-spoortraject, wanneer er sprake is van uitval met een psychische oorzaak. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor werkhervatting na ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en bij re-integratietrajecten. Ook bij een medewerker met psychische problemen kunt u een arbeidspsychologisch onderzoek preventief inzetten om uitval te voorkomen. Er wordt dan gekeken welk werk goed bij de medewerker past, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Een arbeidspsychologisch onderzoek biedt hiervoor uitstekende inzichten.

“Bij stressgevoeligheid is het vaak belangrijk om gestructureerde en overzichtelijke werkzaamheden te hebben.”

De heer Rozema is anderhalf jaar geleden uitgevallen als leerkracht in het basisonderwijs. Door de combinatie van problemen op zijn werk en een stressvolle thuissituatie is hij thuis komen te zitten.

De arbeidsdeskundige meldt de heer Rozema aan voor een arbeidspsychologisch onderzoek. In dit onderzoek wordt gekeken welke mogelijkheden de heer Rozema heeft en of hij in zijn huidige functie terug kan keren.

Bekijk de case

Wat kan Adviesbureau Koers voor u betekenen?

Onze gespecialiseerde psycholoog brengt de intelligentie, voorkeuren en persoonlijkheidskenmerken van uw medewerker of cliënt in kaart. Daarbij wordt specifiek gelet op de aandachtspunten die voor deze persoon van belang zijn, bijvoorbeeld op het gebied van belastbaarheid, stressbestendigheid, weerbaarheid en informatieverwerking.

Op basis van de uitkomsten geeft de psycholoog een concreet advies over de belastbaarheid van de medewerker of cliënt in relatie tot werk. We geven aan wat passende functies zijn, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker. In het advies vertalen we de onderzoeksresultaten naar praktische adviezen op het gebied van werk en realistische mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Hoe werken wij?

We voeren zowel met u als met de medewerker of cliënt een intakegesprek. Daarin inventariseren we de aanwezige vragen, de voorgeschiedenis en de arbeidsbeleving van de medewerker. Aansluitend richten we een psychologisch onderzoek in, afgestemd op de concrete situatie en vragen. Het verschilt dus per situatie welke testen er afgenomen worden; maatwerk is in onze aanpak erg belangrijk.

Met de resultaten van dit onderzoek wordt een uitgebreide rapportage opgesteld. In de rapportage wordt een concreet advies gegeven aan de hand van de gestelde vragen. De resultaten en de rapportage worden in een terugkoppelingsgesprek besproken met uw medewerker of cliënt. Na zijn of haar instemming zullen we u als opdrachtgever ook een exemplaar van de rapportage toesturen. Deze instemming is vereist volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Natuurlijk is het verloop van het onderzoek ook afhankelijk van de concrete situatie. Zo kan het afsluitende gesprek bijvoorbeeld gevoerd worden met zowel de opdrachtgever, de medewerker of cliënt als de betrokken psycholoog.

Bent u werkgever, arbeidsdeskundige, re-integratiecoach of bedrijfsarts, en wilt u meer informatie over een arbeidspsychologisch onderzoek? Of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op, we bespreken uw vragen graag.

 

Neem contact op