Web
Analytics
Neem direct contact op

Coaching

Loopt een medewerker of cliënt vast in zijn of haar functioneren? Dan geeft coaching inzicht in zijn of haar functioneren en ontwikkeling. Dit kan zowel betrekking hebben op het functioneren in de werksituatie als op de persoonlijke ontwikkeling.

Wanneer zet u coaching in?

Coaching is van toegevoegde waarde wanneer een medewerker of cliënt in de werk- of privésituatie te maken heeft met omstandigheden die hem of haar belemmeren in het functioneren. Dit heeft invloed hebben op de kwaliteit van het werk, maar kan ook ten koste gaan van de voldoening die een medewerker of cliënt uit zijn werk haalt. Vaak is er sprake van emotionele of psychische belemmeringen waardoor hij of zij minder goed functioneert. Het gevolg kan zijn dat er sprake is van verhoogde werkstress en/of verminderde motivatie en inzet.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Met behulp van gesprekken helpen de ervaren psychologen van Adviesbureau Koers om inzicht te krijgen in het functioneren en de omstandigheden van uw medewerker of cliënt. De medewerker of cliënt leert nieuw gedrag te ontwikkelen dat helpt om adequaat met de situatie waar belemmeringen ervaren worden, om te gaan.

De tekst gaat onder de afbeelding verder.

Maatwerk, kwaliteit en professionaliteit.

We stemmen de inrichting van een traject altijd af op uw vraag als opdrachtgever. In onderling overleg bepaalt u samen met de betreffende psycholoog wat voor u het belang van het traject is, en wat u ervan verwacht. Wilt u meer weten over onze werkwijze?

Lees hier verder

Hoe werken wij?

Na aanmelding nodigen wij de medewerker of cliënt uit voor een intakegesprek. In dit gesprek brengen we de huidige situatie in kaart. Daarnaast stellen de psycholoog en de medewerker of cliënt samen vast wat de gewenste toekomstige situatie is, en wat het beoogde eindresultaat is. Samen formuleren zij concrete doelstellingen voor het coachtraject.

In de daarop volgende coachgesprekken werken de psycholoog en medewerker of cliënt intensief samen om de doelstellingen te realiseren. Het kenmerkende van deze gesprekken is dat de medewerker of cliënt aan de slag gaat binnen realistische en relevante situaties (op de werkvloer of in privéleven). Sleutelwoorden in deze fase zijn oefening, ervaren, reflectie, feedback en bekrachtiging. Nieuw gedrag (vaardigheden) wordt in deze fase eigen gemaakt (geïnternaliseerd). De gesprekken kunnen op verschillende thema’s betrekking hebben, bijvoorbeeld stresshantering, timemanagement, conflicthantering, loopbaanplanning, omgaan met klachten, etc.

In de laatste fase van het coachtraject staat het waarborgen van de duurzaamheid van de behaalde doelstellingen centraal. De behaalde resultaten zullen hierdoor niet van korte duur zijn maar bestendig voor de toekomst.

Er kan worden gekozen voor een integrale aanpak: waar nodig vindt doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties plaats; ook wordt zo nodig de omgeving van de medewerker of cliënt betrokken bij de aanpak, zoals de thuis- en werksituatie, leefstijl, etc.

Een coachtraject bestaat uit verschillende gesprekken. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de aard van de vraagstelling en de situatie. Wij bieden altijd een traject op maat!

Neem voor meer informatie over coaching gerust contact met ons op!

 

Neem contact op